Återutsatt fisk
Registrering av återutsatt fisk
Datum Namn Ort Antal Fisk Vild/Odlad Fångstsätt Längd cm
2021-05-13 Erik Orre Upplands Vsby 1 ring Odlad Flugsp 51-55
2021-05-12 Erik Orre Upplands Vsby 1 Lax Odlad Flugsp 71-75
2021-05-11 Erik Orre Upplands vsby 1 ring Odlad Flugsp 51-55
2021-05-09 Felix Bostrm Forsbacka 1 ring Vild Drag 66-70
2021-04-29 Per Axman Vrmd 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-04-28 Per Axman Vrmd 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-04-28 Per Axman Vrmd 1 ring Odlad Flugsp 51-55
2021-04-25 Mrten Johansson Gvle 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-04-24 Patrik Jedbring Sdertlje 4 ring Odlad Flugsp 51-55
2021-03-28 mats olsson Skutskr 0 ring Odlad Drag 51-55
2021-03-28 mats olsson skutskr 0 ring Odlad Drag 51-55
2021-03-23 Peter Kolstrm Handen 1 ring Vild Flugsp 56-60
2021-03-23 Peter Kolstrm Handen 1 ring Vild Flugsp 61-65
2021-03-22 Tommy Rickardt Gvle 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-03-22 Peter Kolstrm Handen 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-03-22 Napoleon Sngberg Nacka 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-03-22 Peter Kolstrm Handen 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-03-21 Peter Kolstrm Handen 1 ring Odlad Flugsp 45-50
2021-03-20 Magnus Lfgren Tby 1 ring Odlad Flugsp 51-55