Registrering Återutsatt Fisk

Registrering av återutsatt fisk är frivillig, namn och ort är också frivilligt att ange.
Registrerade uppgifter publiceras på hemsidan.

Datum*
Namn
Ort
Antal
Fiskart* LaxÖring
Vild/Odlad* VildOdlad
Fångstsätt* SpinnflugaDragFlugspöBombardaSnurraLysstavSpinnare
Längd cm* 45-50cm51-55cm56-60cm61-65cm66-70cm71-75cm76-80cm81-85cm+86cm