Tio i topp 2001    


Lax

Datum   Plats Namn Hemort   Vikt
01-06-02   Skravlet Stefan Danielsson Västerås   23,40
01-06-21   Skravlet Jari Puljujärvi Älvkarleby   22,50
01-06-07   Bagarkurvan Jan Fernström
Gävle
  21,20
01-06-12   Korallen Roger Nilsson Skutskär   20,10
01-06-17   Skravlet Bertil Eriksson Avesta   18,30
01-06-23   Körsbärsudden Roger Haglund Uppsala   18,10
01-05-24   Korallen Michael Öhman Gävle   18,00
01-07-06   Hällen Thomas Greis Storvik   17,50
01-06-03   Korallen B-O Zetterberg Östervåla   17,50
01-06-10   Bagarkurvan Tommy Andersson Enköping   17,00

Havsöring

Datum   Plats Namn Hemort Vikt
01-07-23   Bagarkurvan Michael Öhman Gävle 10,30
01-08-15  
Årvara
Michael Olsson Skutskär 9,30
01-08-05   Hällen Kimmo Halonen Skutskär 9,00
01-07-24   Korallen Anders Burman Älvkarleby 8,20
01-07-05   Hällen Conny Aston Skutskär 7,30
01-08-16   Kanalen Johan Wessen Gävle 7,20
01-08-28   Årvara Jarmo Virkkunen Skutskär 7,20
01-06-06   Notören Kenth Hallberg Ljusne 7,00
01-01-13   Notören Kenth Hallberg Ljusne 7,00
01-07-27   Bagarkurvan B-Å Östling Gävle 7,00
01-08-20     Tomas Löfgren Skutskär 7,00
01-09-11   Korallen Patrik Berglund Gävle 7,00

Copyright(C) Älvkarleby Sportfiske