Fångststatistik 2019

   

 

 

A-sektionen

B/C-sektionen

 

Havsöring

Lax

Havsöring

Lax

 

Antal

C/R

Antal

C/R

Antal

Kilo

Antal

Kilo

Mars

70

73

1

0

7

11,9

0

 

April

114

89

0

1

37

66

0

 

Maj

11

20

16

0

3

5

0

 

Juni

1

0

327

1

0

0

2

9,85

Juli

1

5

212

2

2

4

3

25

Augusti

5

2

17

0

0

0

0

 

September

76

23

0

3

3

3,7

0

 

Oktober

161

73

2

0

16

28

0

 

November

64

21

0

0

0

0

0

 

Totalt

506

306

575

7

68

118,6

5

34,85

 

Havsöring totalt 574+(306)st 1 022kg, medelvikt 1,78kg

 

Lax totalt 580+(7)st 5659kg, medelvikt 9,75kg

 

C/R är återutsatta över minimimått