Fångststatistik 2005    

 

  A-sektionen B/C-sektionen
  Havsöring Lax Havsöring Lax
  Antal Kilo Antal Kilo Antal Kilo Antal Kilo
Januari                
Februari                
Mars 241 410,5 1 2,10 1 1    
April 484 942,7 0 0 14 24    
Maj 165 347,9 14 123,2 36 83,7    
Juni 0 0 492 5010,7        
Juli 3 13,8 121 1030,4 1 2 1 13,5
Augusti 44 161,7 18 158,9        
September 310 603,25 7 46,7 7 15,3    
Oktober 563 961,2 6 32,4 5 14,1    
November 34 44,2 0 0        
Totalt 1844 3485 659 6404,4 64 140,6 1 13,5
  Havsöring totalt 1908st 3625,85kg, medelvikt 1,90kg
  Lax totalt 660st 6417,9kg, medelvikt 9,724kg